STP-H

Betonla doldurulmaq üçün yerə bucaq altında sıx paslanmayan polad ətəklər. İstədiyiniz yüksəklikdə istehsal edilə bilər və gigiyena tələblərinə cavab verir.