PƏTƏK TİPLİ İZGARA (QAPAQLAR)

Pətək tipli kanal ızgaraları, 20 x 20 mm aralıqlarla pətək görünüşündədir.

- PETEK tipli kanal ızgaraları bir-birləri ilə daraq şəklində iç-içə olan 25 mm enində bıçaqlardan və bu bıçaqları əhatə edən 25 mm enində bir çərçivədən ibarətdir.

- PETEK tipli kanal barmaqlıqlarının qalınlığı 1,50 mm, bıçaqlarının qalınlığı 1,20 mm-dir.

- Pətək tipli kanal ızgaraları hər iki tərəfdən və bütün kəsişmələrdə argon  qaynağı ilə qaynaqlandıqdan sonra kimyəvi təmizləmə (pasivasiya) prosesinə məruz qalırlar.

- Pətək tipli kanal qəfəsləri tamamilə 18/10 Cr / Ni (AISI 304 keyfiyyətli) paslanmayan poladdan hazırlanır.