İzolyasiya olunmuş Paslanmayan polad modul drenaj kanalları ağır yükdür: ITMP-OAG-OYG

İzolə edilmiş paslanmayan polad slot kanalları ağır yük


STANDART XÜSUSİYYƏTLƏR

Maksimum uzunluğu 2500 mm olan davamlı tullantı suları drenaj sistemində modulla bir-birinə bağlıdırlar.


Davamlı tullantı su drenaj sistemləri Teflon contaları ilə təchiz olunmuş yarıq flanşlar vasitəsilə bir-birinə bağlana bilər. Bu, suya davamlı drenaj sisteminin istənilən uzunluğa gətirilməsinə imkan verir.


Tip 1: Kanal genişliyi 135 mm

Tip 2: Kanal genişliyi 150 mm

Tip 3: Kanal genişliyi 175 mm

Tip 4: Kanal eni 200 mm

Tip 5: Kanal genişliyi 230 mm

Tip 6: Kanal genişliyi 300 mm

Tip 7: Kanal eni 400 mm

Tip 8: Kanal genişliyi xüsusi tələbə uyğun olaraq istehsal olunur.


Dərinliyi ən az 55 mm və maksimum dərinliyi 250 mm olan bir şəbəkə kanalı ilə çıxış nöqtəsinə doğru sabit qradiyenti 0,6% olan maksimum uzunluğu 18000 mm olan davamlı tullantı su drenaj sistemi yaratmaq mümkündür.

Davamlı - fasiləsiz çirkab suları drenaj sistemləri, yamac, minimum və maksimum dərinliyə cavab vermək şərti ilə istənilən ölçüdə edilə bilər.


Paslanmayan polad kanal elementləri, fərqli bir tələb olmadığı təqdirdə sabit yamacda, dəyişkən dərinlikdə tullantı su drenaj sistemində çıxış kovası istiqamətində% 0,6 sabit bir yamac ilə istehsal olunur.


Kanalın yamacı və minimum və maksimum kanal dərinliyi, tətbiq olunan ölçülər daxilində olmaları şərtilə istənilən ölçülərdə edilə bilər.


Seçimlər

İstəyə görə bu şəbəkə paslanmayan polad AISI 316 keyfiyyətindən hazırlana bilər.

Sifon-kanalizasiya sistemindən gələn qoxunun qarşısını alır.

Sistemin bütün elementləri tam passivasiya prosesi keçir. 

Texniki təsvirlər