ASİMMETRİK OVAL ŞƏKİLLİ İZGARA (KANAL QAPAQLARI)

ASİMMETRİK OVAL ŞƏKİLLİ İZGARA (KANAL QAPAQLARI)

Asimetrik oval  kanal ızgaralarında, səthdə uzununa və 22 mm aralıqlarla 40 x 7 mm-lik oval deliklər bir-birinin ardınca düzülür. İki sıra oval deliklər arasında 15 mm boşluq var və ikinci cərgədəki deliklər növbəti sıradakı boşluğu örtmək üçün “pilləli” şəkildə düzülmüşdür.


- Bütün çuxurlar içəriyə hesablanmışdır. Buna görə sosial obyektlərdə və hovuzlarda istifadə edilə bilər.

- Asimmetrik oval çuxur ızgaralarının səthlərində sürüşməyin qarşısını almaq məqsədiylə çıxıntılar mövcuddur

- Asimetrik oval çuxur kanal ızgaraları tamamilə 2.00 mm qalınlığında 18/10 Cr / Ni (AISI 304 keyfiyyət) paslanmayan poladdan hazırlanır.